KLINE Gjurmimi I Kontejnerëve,Track KLINE Container (24 Hrs)

Futni numrin tuaj të përcjelljes së kontejnerit të linjës “K” më poshtë, duhet të ketë formatin KKLU1234567, të merrni statusin e kontejnerit të linjës “K” në kohë reale.

Click on "Load tracking box" -> Wait for tracking page to load -> Enter order Number and track - > Now click Close
If tracking tool does not work,Go to link at the bottom of the page

Rreth linjës “K”.

Ndjekja e linjës "K".“K” Line America (KAM) ofron një mjedis pune dinamik ku mund të lulëzojnë individë të sigurt dhe të motivuar. Ne jemi të përkushtuar të ofrojmë teknologji më të avancuar, një mjedis pune sfidues dhe mundësinë për t’u rritur me një organizatë të lulëzuar. “K” Line America, Inc. nuk merr pjesë në ekuipazhin e anijeve pasi ato trajtohen ekskluzivisht jashtë shtetit. Ne nuk mund të japim informacion në lidhje me procedurat e punësimit. E gjithë puna anësore e SHBA-së në breg është kontraktuar sipas marrëveshjeve kolektive me ILWU dhe ILA, dhe “K” Line America, Inc. nuk është palë në ato marrëveshje. Ata që janë të interesuar për punësim në breg duhet të kontaktojnë një nga ato sindikata.

Ndihmë për përcjelljen e linjës “K”.

  • Nëse keni probleme me sistemin tonë të gjurmimit të kontejnerëve, ju lutemi gjurmoni kontejnerin tuaj direkt në faqen e internetit të K-line .
  • Nëse nuk merrni informacion gjurmimi nga faqja zyrtare e K-line, më mirë të kontaktoni K-line .

Kontaktoni “K” Lineon Social Media

Linja “K” mund të kontaktohet në vijim

  • Facebook
  • Linkedin
  • Cicëroj

Formati i numrit të përcjelljes së kontejnerit të linjës “K”.

Kur dërgoni me linjën “K”, do të merrni një numër përcjellës të kontejnerit të linjës “K” me formatin KKLU1234567. Linja “K” ka prefiksin e mëposhtëm: KKLU , KKFU , KKTU , KLFU , KLTU , ESSU dhe AKLU .

Mësoni më shumë informacione për numrin e përcjelljes së kontejnerëve të linjës “K” nga fotografia e mëposhtme.
Ndjekja e linjës K

Qendra e ndihmës e përcjelljes së kontejnerëve të linjës “K”.

Nëse keni probleme me sistemin tonë të përcjelljes së kontejnerëve të linjës “K”, paraqisni problemin tuaj këtu, ne do t’ju ndihmojmë sa më shpejt të jetë e mundur.
Deklaroni : Ne NUK mund të kontaktojmë operatorin ose të tjerët në emrin tuaj, ne mund t’ju ndihmojmë të gjurmoni paketën tuaj vetëm me numrin tuaj të përcjelljes së kontejnerit të linjës “K” në sistemin zyrtar të gjurmimit.

Ju lutemi na njoftoni, ne do të përpiqemi të gjurmojmë statusin për ju. Megjithatë, ne nuk mund të kontaktojmë në emër tuaj në lidhje me ndonjë problem të dërgesës. Për çdo mbështetje, ju lutemi kontaktoni me ekipin e tyre zyrtar të mbështetjes.

Lidhje të dobishme

Ndiqni më shumë dërgesa me kontejnerë