NORDANA Container Spårning,Track NORDANA Container (24 Hrs)

Ange ditt spårningsnummer för Nordana container nedan, bör ha formatet NODU1234567, få Nordana container status i realtid.

Click on "Load tracking box" -> Wait for tracking page to load -> Enter order Number and track - > Now click Close
If tracking tool does not work,Go to link at the bottom of the page

Om Nordana

nordana spårningNamnet Nordanaär hämtat från dess norska och danska bakgrund. Tjänsten startade 1957 som ett joint venture mellan norska Fearnley & Eger och danska DFDS. Senare beslutade F & E att dra sig ur och tjänsten fortsatte under dansk ledning, men namnet är fortfarande lika starkt som någonsin. Inledningsvis baserades tjänsten på transporter från Medelhavet till Karibien, Centralamerika och Mexiko, och fartygen återvände till Medelhavet via USA/Skandinavien. Med uppsvinget i olje- och gasprospekteringen i Nordafrika, genomfördes en direktlinje från USA till Medelhavet 1961, och anlöparna till skandinaviska hamnar avbröts. 1969 introducerades fyra konventionella systerfartyg med 85 tons tunga lyftkapacitet i tjänsten för att tillgodose den ökande efterfrågan på större och tyngre laststycken till Nordafrika.

Den ökande trängseln i nordafrikanska hamnar gjorde det uppenbart att mer specialiserat tonnage krävdes för att få prioriterad kajplats. 1979 introducerades fyra Multipurpose RoRo-fartyg. Fartygen erbjöd ett helt nytt, unikt och sofistikerat frakthanteringskoncept till handeln och till distinkt fördel för linjens många olika kunder. Med det mest avancerade RoRo-konceptet introducerat fick fartygen snabba leveranser även i de svåraste hamnarna. Nordana har sedan dess utökat den geografiska räckvidden, förbättrat frekvenserna och utökat sina tjänster till att bli en av de främsta Multipurpose RoRo liner carriers. Idag är Nordana erkänt som en specialtransportör, som kan tillgodose våra kunders varierande behov av lasthantering, tillförlitlighet och hamnanlöp.

Officiell hemsida: www.nordana.com

Nordana Spårningshjälp

  • Om du har problem med vårt containerspårningssystem, vänligen spåra din container direkt på Nordanas webbplats .
  • Om du inte får någon spårningsinformation från Nordanas officiella webbplats är det bättre att kontakta Nordana .

Nordana Container Tracking Number Format

När du skickar med Nordana får du ett Nordana container spårningsnummer med formatet NODU1234567, NODU är Nordanas prefix. Lär dig mer Nordana container spårningsnummer information från bilden nedan.
nordana container spårning

Hjälpcenter för Nordana Container Tracking

Om du har problem med vårt Nordana Container Tracking-system, skicka in ditt problem här, vi hjälper dig så snart som möjligt.
Deklarera : Vi kan INTE kontakta transportören eller andra å dina vägnar, vi kan bara hjälpa dig att spåra ditt paket med ditt Nordana Container-spårningsnummer på det officiella spårningssystem.

Användbara länkar

Spåra fler containerförsändelser